Psí modlitba

Když jsem se narodil,Ty sis mě vybral

a po celý život budu Tvůj.

Jest-li se někdy zapomenu ve Tvém domě,

omluv mě,jsem ještě malý.

Uvidíš,že až vyrostu,stanu se čistotným a hodným.

Nebudu od Tebe požadovat skoro nic,

trochu pohlazení a kousek jídla.

Výměnou za to,budu nad Tebou bdít

a nikoho nenechám,aby Ti ublížil.

Má láska a má věrnost k Tobě porostou.

Ty budeš můj svět,má budoucnost i má radost.

Budeš můj pán a vládce a já chci být Tvůj otrok i Tvé dítě.

Bez váhání za tebe položím život.

 

Ale prosím Tě,moc Tě prosím..........NEOPOUŠTĚJ MĚ..

 

 

VÍTÁ VÁS ZKO MILEVSKO OLŠINKY